Hoppa till innehåll

Kategori: Företag

Effektiv lönehantering med löneoutsourcing

Lönehantering är ett ämne som är aktuellt för alla företag med en eller flera anställda, både stora som små. Det kan vara ganska krångligt om man inte är så insatt i ämnet, eftersom det kräver mycket kunskap om både avtal, lagar och regler. Det räcker inte heller med att man lär sig dessa en gång, utan uppgifterna ändras och förnyas stup i kvarten så man måste hålla sig själv uppdaterad för att hänga med och kunna utföra allting på rätt sätt.

Större företag med många anställda brukar ha en egen avdelning som ansvarar för löneadministrationen och idag finns det många löneprogram som man kan ta hjälp av, men det är ändå allt fler företag som väljer att istället satsa på att köpa tjänsterna av något annat företag som är specialiserat inom just detta ämne. Detta kallas för löneoutsourcing som olika företag erbjuder, automatiskt blir lönehanteringen smidigare då du frigör resurser.

Fakturor

Att driva ett företag innebär till stor del att man kommer att skicka och/eller att få fakturor. Det är inkomsterna och utgifterna till företaget, fakturor är någonting vi både älskar och hatar.

Miljö

Det nya sättet att skicka fakturor är att göra det digitalt, en så kallad elektronisk faktura, eller e-faktura. En e-faktura skickas från avsändaren till mottagaren på mindre än en sekund. Detta blir en allt vanligare trend, då det 2004 skickades mindre än 5 miljoner e-fakturor, åtta år senare – 2012, har den ökat till 71,8 miljoner e-fakturor.

E-fakturor blir allt vanligare, men pappersfakturor är ändå helt klart dominerande på marknaden. Det som är dåligt med detta är att pappersfakturor är väldigt negativt ur ett miljöperspektiv, Det krävs cirka 0,3 kilo ved per kg papper och miljontals fakturor skickas varje år. Förutom pappret så ökas koldioxid utsläppen markant exempelvis av alla postbilar som måste leverera fakturorna varje dag. Knivsta kommun har tagit steget att digitalisera sina fakturor, i syfte att sänka kostnader och spara tid, men även för att värna om miljön.

Betalningsanmärkningar

Idag är det många personer som inte kan ta lån, hyra- eller köpa lägenhet, teckna något abonnemang av något slag på grund av betalningsanmärkningar. I denna artikel kommer det beskrivas vad en betalningsanmärkning är för något och hur man blir av med en anmärkning.

Betalningsanmärkningar

Vad är en betalningsanmärkning egentligen?

En betalningsanmärkning är enkelt sagt en notering i ett större register som visar svart på vitt om en person har misskött sina betalningar. Det menas med att personen kanske inte har betalat in sina räkningar i tid. I vanliga fall så ligger anmärkningen kvar i tre år hos en privatperson. Hos företag ligger däremot anmärkningen kvar i fem år. I och med detta så kommer det bli svårare för personen att låna pengar av banken, teckna abonnemang mm. Att få en betalningsanmärkning kan innebära att det ställer till det ordentligt för personen. Betalningsanmärkningar syns när någon gör en kreditupplysning på personen eller företaget.

Administrativ hjälp

De flesta företag behöver vid något tillfälle administrativ hjälp. Administrativ hjälp behövs inte endast i stora företag utan det kan även små företag behöva. Administrativ hjälp kan vara allt från grundläggande administration till mer komplexa administrativa tjänster. Många företag behöver administrativ hjälp från utomstående om det så är administrativ hjälp på distans eller på plats.

Ofta kan det vara bra att få administrativ hjälp på distans så att företaget på så vis kan tjäna lite pengar på att de inte behöver någon som sköter administrationen på plats och behöver därmed ingen kontorsplats och alla kostnader det innebär. Administrativ hjälp på distans kan vara bra för företagen på många olika sätt då de även kan få hjälp snabbare med administrationen om det endast är en liten administrativ tjänst de behöver få utfört.

administration

Denna administrativa hjälp på distans är då snabbare än administrativ hjälp på plats då det kan ta dagar eller veckor innan någon kan komma till platsen för att hjälpa till med administrationen. Administrativ hjälp på distans skiljer sig inte mycket från den administrativa hjälpen på plats utan man utför samma tjänster på distans som på plats. Administrativ hjälp på distans kommer mer och mer och att anlita administrativ hjälp på distans är något som fler och fler företag gör för att bland annat minska sina personalkostnader. Administrativ hjälp på distans innebär även att kunden inte behöver hålla med dator och kontorsmaterial som de behöver om de anlitar eller hyr in en konsult på plats. Det är då även lättare med administrativ hjälp på distans då tjänsterna kan utföras varsomhelst när som helst. Som konsult är man då heller inte beroende av att åka in till ett kontor för att utföra de administrativa tjänsterna och sparar på restiden det kan ta att ta sig till företaget som behöver administrativ hjälp.

Vad innefattar då administrativ hjälp för något?